Varikokela i neplodnost

Varikokela (lat. varicocoellae) je u osnovi patološko proširenje mreže malih vena testisa koje pomažu u mehanizmu izmjenjivanja topline krvi za održavanje temperature testisa. Incidencija varikokele u muškaraca s narušenom plodnošću je prilično visoka. Prisutnost varikokele u općoj populaciji muškaraca je između 15% i 20%. Gotovo petina muškaraca s varikokelom imaju problema s začećem odnosno u njih nalazimo populaciju spermija s sniženom koncentracijom i kinetikom spermija. Povišena temperature mošnje (lat. scrotum) utječe na temperaturu testisa i narušava spermiogenezu. Testisi su izrazito osjetljivi na minimalne promjene temperature i tlaka krvnih žila koje ih dreniraju. Vazokonstrikcija arteriola vodi prema hipoperfuziji testisa i hipoksiji te posredno nastanku nascentnih radikala kisika. Svako povećanje koncentracije reaktivnog kisika uzrokuje lipidnu peroksidaciju membrana spermija, DNA fragmentaciju i apoptozu. Najnovija istraživanja na području oksidativnog stresa sugeriraju uključivanje izrade statusa DNA fragmentacije u pacijenata koji imaju varikokelu. Za određivanje stupnja varikokele potrebno je obratiti se urologu-andrologu koji će znati dijagnosticirati ovo stanje i sugerirati pravu terapiju. Pacijenti čija stanja varikokele su inoperabilna svakako trebaju koristiti dodatke prehrani koji sadrže antioksidanse u periodu pripreme i planiranja trudnoće.