Dodaci prehrani

U literaturi postoji čitav niz studija koje navode pozitivnu​ povezanost prehrane, životnih navika i osobina kvalitete sjemena. 

više informacija

Zdravija DNA spermija

Neupitno je da prehrana bogata antioksidansima smanjuje udio oštećenja DNA spermija.

Navike

Uz režim prehrambenih navika svakako se sugerira promjena loših životnih navika.

 (nikotin, kofein, hrana bogata mastima i nedovoljno fizičko kretanje). 

Sinergija

Glavna osobina elemenata u tragovima i antioksidanasa je održavanje homeostatske regulacije okoliša sjemena svojim sinergističkim učinkom. Razlike u koncentracijama mikroelemenata štite spermije od preuranjene hiperaktivacije, ali i od pokretanja stanične smrti.

Esencijalne tvari potrebne za osiguravanje antioksidativnog učinka su: vitamin A, vitamin E, vitamin C, beta karoten i minerali u tragovima. ​ 

Esencijalni elementi

Dodaci prehrani koji sadrže selen, zink, karnitine, arginine i vitamin B12 pozitivno utječu na broj spermija kao i na njihovu pokretljivost.

Esencijalni elementi potrebni za maturaciju i kapacitaciju spermija su K, Ca, Cu i Zn. 

Proxeed kao dodatak prehrani

Jedan od najčešćih uzroka neplodnosti je narušena funkcija spermija. Visoke količine nezasićenih masnih kiselina u ovojnicama čine spermije izrazito osjetljivima na peroksidaciju lipida.

saznajte više...

Uravnotežena prehrana te svakodnevni unos ključnih nutrijenata i vitamina podupiru prirodne metaboličke procese, a posebno one važne za fertilnost i reprodukciju.

Pretilost, upale, zagađena okolina i uživanje nikotina negativno su povezani s pravilnom spemriogenezom. Endogeni sustav antioksidanasa posreduje u balansiranju oštećenja i negativnog utjecaja nascentnog kisikovog radikala. U fiziološkim uvjetima sjemena tekućina sadrži antioksidativni učinak koji je kadar neutralizirati ROS. Međutim, visoka koncentracija ROS-a koja je potaknuta upalnim procesima i oskidacijom masnih kiselina, napose u pretilih ljudi, umanjuje antioksidativni mehanizam što rezultira oksidativnim stresom.

Parovi koji nastoje ostvariti začeće često traže učinkovito rješenje pokušavajući odabrati dodatke prehrani koji će im to i omogućiti, pri čemu posebnu pažnju treba posvetiti kliničkim istraživanjima. Naime, upravo provjera učinkovitosti pojedinih nutrijenata i dodataka prehrani kroz klinička istraživanja može pomoći u izgradnji povjerenja. 

Preparat koji je dostupan na tržištu je Proxeed.