Spermiogram

Spermiogram je neinvazivna pretraga sjemene tekućine i predstavlja prvi korak u pretraživanju uzroka smanjene plodnosti muškarca. Prema nalazu spermiograma možemo predvidjeti fertilnu sposobnost muškarca kako in vivo tako i in vitro. Klinički embriolozi jedini su ovlašteni stručnjaci za izradbu i pravilno tumačenje nalaza spermiograma.

DNA fragmentacija spermija

Povećani stupanj fragmentacije DNA spermija povezan je sa slabim oplodnim potencijalom i usporenom i nepravilnom embriogenezom te posredno i s spontanim pobačajima. Glavni unutarnji uzroci lomova DNA su protaminska deficijentnost, apoptoza i djelovanje slobodnih radikala kisika. Vanjski čimbenici koji utječu na integritet DNA su hipotermija i toksini iz okoline. Oštećenja DNA spermija snažno su povezana s lošom morfologijom i smanjenom produkcijom spermija. 


Pretraga DNA fragmentacije spermija sugerira se kod: 

- Kod parova koji imaju 2 ili vise spontanih pobačaja, 
- Kod parova koji prema pretragama ulaze u skupinu idiopatskog steriliteta, 
- Kod muškaraca starijih od 40 godina, 
- Kod muškaraca koji su liječeni od raka, 
- Kod muškaraca koji koriste lijekove koji imaju utjecaj na spermiogenezu, 
- Kod muškaraca koji su izloženi toksičnim spojevima, 
- Kod muškaraca koji su imali urogenitalne infekcije, 
- Kod muškaraca koji uživaju nikotin, 
- Kod parova koji imaju slabu kvalitetu embrija i 
- Kod muškog faktora neznanog uzroka.

Dijagnostička punkcija epididimisa (PESA)

Kod slučajeva kada se spermiji ne mogu naći u ejakulatu nakon minimalno dvije analize ejakulata, a nalazi hormona ukazuju na moguću očuvanu spermiogenezu sumnja se na opstrukciju sjemenovoda. Epididimis predstavlja glavno skladište spermija u finalnoj fazi zoridbe. Pri ovom zahvatu ulazi se specijalnom i minimalno traumatičnom iglom u prostor epididimisa, aspirira se sadržaj koji se mikroskopski opservira. Ako se dokaže pozitivan nalaz na prisutnost spermija – pacijenti se upućuju na ICSI metodu oplodnje. Uputna dijagnoza spermiograma za PESA-u je azoospermia.

Dijagnostička punkcija testisa (TESA)

U slučaju nemogućnosti izvođenja dijagnostičke PESA-e ili negativnog nalaza PESA-e sugerira se istražiti sadržaj testisa aspiracijom sjemenih kanalića te sadržaj mikroskopski opservirati. U slučaju negativnog nalaza i dokaza da se radi o neopstruktivnoj azoospermiji eventulano se može učiniti dodatna biopsija testis (TESE). Također kao i kod PESA-e, uputna dijagnoza spermiograma je azoospermia.

HBA test

Sperm Hyaluronan Binding Assay ili test vezanja spermija za hijaluronan je pretraga koja nam govori o biokemijskoj zrelosti spermija pogodnih za normalnu oplodnju. Hyaluronan je važna komponenta cumulus oophorus matrix-a na koji se zreli spermiji vežu. Spermiji koji su nezreli ne mogu se vezati za jajnu stanicu i zaključno ne može doći do oplodnje. Sposobnost spermija da se veže na hyaluronan snažno je povezana s staničnom zrelošću, smanjenom incidencijom aneuploidija (do 6 puta!), s integritetom kromatina (do 99% spermija vezanih za HBA imaju visoko očuvanu DNA) i normalnom morfologijom spermija. Vrijednosti HBA testa predstavljaju značajan orijentir kliničkim embriolozima trebaju li za oplodnju u uvjetima in vitro raditi IVF/ICSI ili PICSI. PICSI je zapravo fiziološki ICSI pri kojemu se odabiru samo spermiji koji su vezani za hijaluronsku kiselinu.

Kriptozoospermia

Kriptozoospermia je stanje nativnog ejakulata u kojemu ne možemo pronaći spermije standardnim metodama evaluacije već ejakulat centrifuriramo i intenzivno pretražujemo. Ako se spermiji pronađu, često su dostatni za ICSI ali svakako sugeriramo i krioprezervaciju istih. U nekim slučajevim kriptozoospermie kada su pronađeni spermiji sasvim neadekvatni kinetički i morfološki razmatra se uraditi i PESA ili TESA/TESE. Razlozi zašto dolazi do ovog stanja su višesmjerni: hormonski, genetski, traumatski, varikocela, preboljene infekcije i upale.

Retrogradna ejakulacija

Prvi simptomi su vrlo oskudan ejakulat ili potpuni izostanak ejakulata nakon orgazma. Mišić koji je odgovoran za usmjeravanje ejakulata prema mokraćnoj cijevi zakaže I preusmjeri ejakulat u mokraćni mjehur. U pripremi za metode izvantjelesne oplodnje, moguće je izolirati spermije iz mokraće.

Prema WHO iz 2010. godine, najniže referentne vrijednosti urednog spermiograma:

Ukupan broj spermija (u milionima, mil): 39
Koncentracija spermija (milion po mililitru, mil/ml): 15
Ukupna pokretljivost spermija 40 %
Progresivna pokretjivost (PR, %): 32
Vitalnost (broj živih spermatozoida, %): 58
Morfologija spermija (normalni oblik, %): 4

Pretraga na koju idete s zadovoljstvom ili pretraga koja pruža zadovoljstvo!

REZERVIRAJTE TERMIN