Spermiogramom uočavamo i globozoospermiju

Globozoospermia označava spermije koji imaju sasvim okrugle glavice i u osnovi je zapravo forma teratozoospermije. Glavice spermija su okrugle jer je akrosom izostao. Prisutnost spermija s okruglim glavama može biti raširena u populaciji spermija od manjeg udjela do praktično stopostotnog. Totalna globozoospermia kao rezultat ima neplodnost odnosno nemogućnost spontanog začeća. U dijagnozi parcijalne globozoospermije jedan dio populacije spermija ne sadrži akrosom i začeće je moguće ali bitno prorijeđeno. Akrosom je jedinstveno membransko tjelešce koje se nalazi na prednjem dijelu jezgre spermija i oblika je mjehurića tj vakuole. Akrosom sadrži hidrolitičke i glikolitičke enzime koji pomažu pri penetraciji spermija prema jajnoj stanici. Danas je dokazana i uska pozitivna korelacija globozoospermije i narušenog pakiranja kromatina i oštećenja DNA spermija. Također, danas znamo da mutacije na tri gena SPATA16, PICK1 i DPY19L2 glavni su genski uzročnici globozoospermije. Kod pacijenata s potpunom globozoospermijom danas sugerirani izbor oplodnje je ICSI uz artificijelnu aktivaciju jajne stanice. Globozoospermia je vidljiva i mjerljiva kroz izradu spermiograma.