Važnost HBA testiranja prije ulaska u MPO postupke

Tijekom procesa spermiogeneze nezrele spermatide prolaze kroz iznimno važan korak remodeliranja membrane koja je neophodna za prezentaciju veznih hijaluronskih mjesta kao preduvjet kasnije uspješne oplodnje. Spermij koji ima mogućnost pravilnog vezanja za hijaluronsko mjesto nosi minimalnu fragmentaciju DNA i nisku šansu za prijenos numeričkih kromosomskih aberacija. Istraživanja novijih datuma pokazuju da spermiji koji se vežu za HA (Hyaluronic Acid) gotovo da su odriješeni apoptotskih proteina. Iako su osobitosti spermiograma u granicama normala (pokretljivost, koncentracija i morfologija) ne mora značiti da je udio biokemijski zrelih spermija adekvatan. HBA test ukazuje da li je ipak potrebno raditi modificirani ICSI probirom spermija koji su adekvatni za oplodnju i time posredno izbjeći nepravilnu oplodnju, fragamentiranost embrija i smanjiti stopu spontanih pobačaja. Neka istraživanja navode da se i stopa implantacije poveća za gotovo 11%.