Utjecaj pesticida na fertilnost muškarca

Okoliš ima snažan utjecaj na mušku fertilnost. Identifikacija egzogenih čimbenika ključna je za smanjenje izloženosti i poboljšanje kvalitete sjemena. Pesticidi su jedan od najpoznatijih čimbenika rizika. Pesticidi, kao što je opće poznato, uništavaju i kontroliraju štetne organizme te na taj način štite biljke i biljne proizvode tijekom proizvodnje, skladištenja i transporta. Upotreba pesticida unazad pedeset godina je znatno povećana. Izloženost pesticidima može uzrokovati akutnu i kroničnu toksičnost respiratornog, probavnog i neurološkog sustava ali utječe i na fertilnost muškarca. Endocrine-disrupting chemicals (EDC) uzrokuju DNA fragmentaciju spermatocita i aneuploidije kromosoma. Uz EDC izdvajaju se i piretoridi (PYR) kao i organofosfati (OP) i imaju negativan utjecaj na spermiogenezu. Epiodemiološki dokazi danas ukazuju na povezanost i negativni utjecaj pesticida na fertilnost muškarca, poglavito onih koji su zbog prirode posla izloženi direktnom utjecaju pesicida na njihovo zdravlje. Važan dio pri uzimanju anamneze je ukazati i notirati zanimanje pacijenta. U nekim slučajevima apstinencija od okoline zasićene pesticidima može reverzno utjecati na stanje spermiograma.