Šećerna bolesti tipa 1 i spermiogeneza

Veza između dijabetes melitusa tipa 2 i muškog hipogonadizma je dobro poznata, dok je utjecaj dijabetes melitusa tipa 1 (DM1) još uvijek manje poznat.

Znanstveni radovi na životinjama pokazali su da inzulin ima povoljan učinak na funkciju testisa i samu spermiogenezu. Nedostatak inzulina (što je slučaj u DM1), može potencijalno utjecati na funkciju testisa. Mehanizmi putem kojih DM1 može utjecati na plodnost muškaraca nisu sasvim znani, ali temelje se na principima hiperglikemije, nedostatka inzulina i razine reaktivnih kisikovih vrsta u ejakulatu (ROS) i njihovog utjecaja na samu spermiogenezu.

Oksidativni stres dovodi do fragmentacije DNA spermija i smanjenja razine biomarkera funkcije zametnih stanica (kao što su alanin, transporter glukoze 1, fosfofruktokinaza 1 i laktat dehidrogenaza) što pak ukazuje na poremećaj regulacijeglukoze u testisima te posredan utjecaj na spermiogenezu.

Hiperglikemija i manjak inzulina mogu olakšavaju urogenitalne infekcije. Dakle, DM1 ima utjecaj na fertilnost i funkciju testisa kod muškaraca (endokrinu, spermiogenezu), međutim definicija njegovog stvarnog utjecaja sasvim sigurno zahtijeva daljnje studije. Do tada, muškarci s DM1 trebaju biti procijenjeni na temelju sveobuhvatne analize hormona, spermiograma, UZV pregledom kako bi se bolje definirao potencijal fertilnosti i potreba za praćenjem funkcija testisa.