E-cigarete i reproduktivno zdravlje

Sve češće nas pitaju pacijenti o utjecaju e-cigareta na reprodukciju. Često misle da je evaporacija zdravija supstitucija za konvencionalnu cigaretu. U zadnje vrijeme objavljeno je više studija o toj temi pa se sada već mogu dati nekakve okvirne smjernice. Studije koje se bave učinkom korištenja e-cigareta na reproduktivno zdravlje uglavnom su koristile životinjske modele kao subjekt ispitivanja. Podaci sugeriraju da korištenje e-cigareta, bilo da sadrže nikotin i/ili arome, dovodi do potencijalnih patoloških promjena reproduktivnih funkcija. Opažanja o utjecaju izloženosti parama e-cigareta na novorođenčad pokreću pitanje pasivnog pušenja, gdje su trudne osobe izložene parama koje ispušta pušač e-cigarete. Obzirom na brojne moguće štetne učinke e-cigareta opisanih na životinjskim modelima, može se reći da je evaporacija daleko od sigurne alternative konvencionalnom pušenju cigareta. Do danas nedostaju podaci o utjecaju konzumacije e-cigareta na ishode IVF. Međutim, dokazi o utjecaju korištenja ovih uređaja su alarmantni, a osobe koje pokušavaju zatrudnjeti trebaju biti svjesne njihovog potencijalnog utjecaja na reproduktivno zdravlje. Štoviše, kada su pacijentice podvrgnute tretmanima potpomognute oplodnje, treba ih upozoriti na potencijalni utjecaj upotrebe e-cigareta na ishode liječenja, a možda i na zdravlje njihove djece.

(više informacija ovdje: https://doi.org/10.3390/life13030827).